အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့

အဂတိလိုက်စားမှု ဖြစ်စဉ်ကိစ္စရပ်များအတွက် အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၏ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (Corruption Prevention Unit-CPU) သို့ အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်-

 

ဦးမြင့်စိုး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

လိပ်စာ  အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့

ဖုန်း- ၀၂-၅၇၀၃၅  ၊   Email: dryzonegreening.director12345@gmail.com

 

ဦးအောင်ကျော်ကျော်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်

လိပ်စာ  အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊

ဖုန်း  ၀၉− ၇၈၉၀၄၈၈၅၀၊ ၀၇၁−၂၁၄၅၁

Email Address   dzgd.sagaing@gmail.com

 

ဦးသန်းကျော်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်

လိပ်စာ  အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊

ဖုန်း  ၀၉−၄၄၄၄၀၆၄၆၄၊ ၀၆၃−၂၆၄၀၁

Email Address  dzgd.mgy@gmail.com

 

ဦးသန်းနိုင်ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မန္တ​လေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အဖွဲ့ဝင်

လိပ်စာ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊

ဖုန်း  ၀၉−၄၀၂၆၂၀၃၄၄၊ ၀၂−၅၇၀၃၃

Email Address  dzgd.mdy@gmail.com

 

ဦးဖုန်းလွင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒု-အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

လိပ်စာ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန(​​နေပြည်​တော်ရုံးခွဲ)၊ ရုံးအမှတ် (၂၈) နေပြည်​တော်

ဖုန်း ၀၉−၄၅၅၃၀၆၄၉၉၊ ၀၆၇−၄၀၅၃၈၇

Email Address dzgd.npt.moecaf@gmail.com

 

သယံဇာတနှင့််သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း​ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ CPU Unit အဖွဲ့ဝင်

ဦးမြတ်ကောင်းကျော်၊ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မန္တ​လေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အဖွဲ့ဝင်

လိပ်စာ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊

ဖုန်း ၀၉−၅၃၅၁၆၆၁၊ ၀၂−၅၇၀၃၃

Email Address  dzgd.mdy@gmail.com