ရုံး၊ ဌာနများနှင့်တာဝန်

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပါဝင်သောရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

 

(က)   ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး

          ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁)သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှု ကိုခံယူ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့်အညီ အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ပါ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စေရန်အတွက် ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ခြင်း၊

(၂) သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စီမံ၊ ကွပ်ကဲ၊ ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃) ဦးစီးဌာန၏ ရ/သုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ရေးဆွဲခြင်း၊ ရံပုံငွေတောင်းခံခြင်း၊ ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေများကို ဦးစီးရုံးချုပ်ရှိ ဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်ရုံးများသို့ ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်း ခွဲဝေ သုံးစွဲခြင်း၊

(၄) အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမြဲတမ်း လိုက်နာရန် အမိန့်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊

(၅) ဝန်ထမ်းအသီးသီး၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ တာဝန် ကျေပွန်သူများကို ထိုက်သင့်သလို ဆုချီးမြှင့်ခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ တာဝန် မကျေသူနှင့် အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများကို စစ်ဆေးအရေးယူရန် စီစဉ် ညွှန်ကြားခြင်း၊

(၆) မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြေအသုံးချရေးနှင့် သစ်တောရေးရာမူဝါဒ၊ သစ်တောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ် ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စီစဉ် ညွှန်ကြားခြင်း။

 

(ခ )   ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁) သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ ရ/သုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းများ၊ အမြဲတမ်း လိုက်နာ ရန် အမိန့်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စ များကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ကိုယ်စား အမိန့် ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား အထက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားသော လုပ်ငန်းဌာန အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်အောက်ခံရုံးများမှ ညွှန်ကြား ဆက်သွယ် ပေးပို့လာသော ကိစ္စရပ်များနှင့် ဖြေရှင်းပေးရမည့် ကိစ္စရပ်များကိုအမိန့်ချမှတ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ခရီးထွက်ခွာသည့် ကာလများတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

(ဂ)    စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

                 စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁) အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူ ပြုခြင်း၊

(၂ ) အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၃) အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအရ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် လေ့လာရေးခရီးစဉ်များ စေလွှတ်ရေး ကိစ္စများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသား အတိုင်ပင်ခံများအတွက် လိုအပ်သည်များကို     စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၄) နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ လမ်းညွှန်မှု ခံယူ၍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊

(၅) အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန တစ်ခုလုံးအတွက် လိုအပ်သော အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန လမ်းညွှန် ချက်နှင့်အညီ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ဝယ်ယူ သိုလှောင် ဖြန့်ဖြူးရေးကိစ္စများ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၆) ဌာနတွင်း သုံးစွဲနေသော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ နေရာမှန် သုံးစွဲနိုင် ရေး စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(၇) ပျက်စီးသွားသော ခေတ်မမီ၍ အသုံးမပြုနိုင်သော ဌာနပိုင်ပစ္စည်းများ မဆုံးရှုံးစေရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက် ထုခွဲ ရောင်းချခြင်း၊

(၈) အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၏ ရ/သုံးငွေစာရင်း ကိစ္စရပ်များ၊ ရန်ပုံငွေရရှိရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့် အညီ ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေမှု လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

(ဃ)   စီမံကိန်းဌာန

                စီမံကိန်းဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁) အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်း များကို ဦးဆောင်၍ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲရေးဆွဲခြင်း၊

(၂) အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရမည့် အထူး လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများ ကိုအထက်အကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း

(၃) အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် လိုအပ်သည့် မြေပုံများ ပြုစု ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် စာရင်းဇယားကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းများကိုကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄) ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းများ၊ မြေပုံနှင့် စာရင်းဇယား ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅) အပူပိုင်းဒေသမြေအသုံးချ မြေပုံများနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မြေပုံများကို တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်များအလိုက် ပြုစုထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊

(၆) အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၇) အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သုတေသန လုပ်ငန်း များကို မျက်ခြေ၏မပြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တာဝန်ယူခြင်း၊

(၈) ဒေသခံပြည်သူများ၏ သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ တိုးပွားလာရေးနှင့် ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအရှိန် မြင့်မားလာရေးအတွက် တိုးချဲ့ ပညာပေးရေး အစီအစဉ်များကို တာဝန်ယူ ရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်  ဖော်မှုများကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း။

 

(င)    အင်ဂျင်နီယာဌာန

            အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁) စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် ဒေသထောက်ပံ့ရေးစိုက်ခင်းများ တည်ထောင်ရာတွင် ခေတ်မီ စက်ယန္တရားများ သုံးစွဲနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် စက်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် အကြံဉာဏ်များကို အထက်အဖွဲ့အစည်းများသို့ တင်ပြခြင်း၊

(၂) ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် နုန်းတားဆည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကန်ငယ်၊ ဆည်ငယ်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ မြစ်ရေနှင့် မြေအောက်ရေ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့ကို တာဝန်ယူ ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(၃) မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် စက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု လုပ်ငန်းများ ကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄) သစ်တောလမ်းများ၊ တံတားများ၊ အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅) စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့် ယာဉ်ယန္တရားများ၊ စက် ကိရိယာများ ရရှိရေး တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဌာနပိုင်ယာဉ် ယန္တရား၊ စက်ကိရိယာ များ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူခြင်း။

 

(စ )   တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ

               တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါ  အတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

(၁) တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသည် တိုင်းအတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်၊ မြို့နယ်များသို့ ခွဲဝေ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် တာဝန်ယူ ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(၂) တိုင်းအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို စီမံ အုပ်ချုပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြ လမ်းညွှန်မှု ခံယူခြင်း၊

(၃) တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး သဘာဝဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အသိတရားများ တိုးပွားလာစေရေး၊ ပူပေါင်းပါဝင်မှု အရှိန် မြင့်မားလာစေရေးအတွက် အသိပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ကွပ်ကဲခြင်း၊

(၄) တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် စီမံကိန်းများကို အချိန်မီပြီးစီးစေရန် အကောင်အထည်ဖော် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အမြဲ သုံးသပ်ပြီး အကြံ ပြုချက်များဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြခြင်း၊

(၆) တိုင်းအတွင်း လိုအပ်သည့် ရ/သုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများ ရေးဆွဲ တင်ပြ ခြင်းနှင့် ခွဲဝေ ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ ခွဲဝေ ချထား ညှိနှိုင်း သုံးစွဲခြင်း၊

(၇) လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး၊ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့် တာဝန်ကျေပွန်ရေးတို့ကို ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈) အထက်အကြီးအကဲများနှင့် အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ် သည့် တာဝန်များကို  ထမ်းဆောင်ခြင်း။

 

 (ဆ)   ခရိုင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ

                 ခရိုင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁) ခရိုင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသည် ခရိုင်အတွင်းဆောင်ရွက်ရမည့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များသို့ ခွဲဝေတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် တာဝန်ယူကြီးကြပ်ခြင်း

(၂) ခရိုင်အတွင်းရှိဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကိုစီမံအုပ်ချုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ခရိုင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများထံတင်ပြလမ်းညွှန်မှုခံယူခြင်း၊

(၃) ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အသိတရားများ တိုးပွားလာစေရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အရှိန် မြင့်မားလာစေရေးအတွက် အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ကြီးကြပ်ခြင်း၊

          (၄) ခရိုင်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းနှင့် စီမံကိန်းများကို အချိန်မီ ပြီးစီးစေရန် အကောင်အထည်ဖော် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          (၅) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အမြဲ သုံးသပ်ပြီး၊ အကြံပြုချက်နှင့်တကွ တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း၊

(၆) ခရိုင်အတွက်လိုအပ်သည့် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများရေးဆွဲတင်ပြခြင်းနှင့် ခွဲဝေရရှိသည့် ရံပုံငွေများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ခွဲဝေချထား ညှိနှိုင်း သုံးစွဲ ခြင်း၊

          (၇) လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး၊ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့် တာဝန်ကျေပွန်ရေးတို့ကို ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          (၈) စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ခင်းနှင့် သဘာဝတောများ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ကြပ်မတ် စီစဉ်ခြင်း၊

          (၉) အထက်အကြီးအကဲများနှင့် အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အခါ အားလျော်စွာ ပေးအပ် သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

 

 (ဇ )   မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိရုံး

               မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ် ပါသည်-

(၁) မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိရုံးသည် မြို့နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း၊

(၂) မြို့နယ်အတွင်း ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို စီမံအုပ်ချုပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများထံ တင်ပြ လမ်းညွှန်မှု ခံယူခြင်း၊

(၃) မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိတရားများ တိုးတက်လာစေရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အရှိန်မြင့်မားလာစေရေး အတွက် အသိပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(၄) မြို့နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းနှင့် စီမံကိန်းများကို အချိန်မီ ပြီးစီးစေရန် အကောင်အထည်ဖော် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို အမြဲသုံးသပ်ပြီး အကြံ ပြုချက်နှင့်တကွ ခရိုင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း၊

(၆) မြို့နယ်အတွက် လိုအပ်သည့် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများ ရေးဆွဲ တင်ပြခြင်းနှင့် ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ စနစ်တကျ သုံးစွဲခြင်း၊

(၇) လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး၊ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့် တာဝန်ကျေပွန်ရေးတို့ကို ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈) စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ခင်းနှင့် သဘာဝတောများ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေး အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၉) အထက်အကြီးအကဲများနှင့် အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း