အပူပိုင်းဒေသ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ

(က) မိုးရေချိန် ၁၀၀၀ မီလီမီတာအောက်သာ ရှိပြီး မိုးရွာသွန်းမှုများမှာ ကွဲပြား ခြားနား ပါသည် (အပူပိုင်းဒေသ နယ်နိမိတ်အား ၁၀၀၀ မီလီမီတာ အိုင်ဆိုရက်မျဉ်းဖြင့် သတ်မှတ်ပါသည်)။

(ခ) ပျမ်းမျှအပူချိန် ၂၆.၇° စင်တီဂရိတ်ခန့် ရှိပြီး ဒေသအလိုက်အပူချိန် များမှာ အမြင့်ဆုံး ၄၃.၃° စင်တီဂရိတ်မှ အနိမ့်ဆုံး ၁၀° ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့် ရှိပါသည်။

(ဂ) ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့၍ အပေါ်ယံသစ်ဆွေးမြေဆီလွှာ နည်းပါးကာ မြေဆီလွှာ ပြုန်းတီးမှု မြင့်မားသော သဲဆန်သည့် မြေအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) လူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်း မြင့်မား၍ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၇၀ ဦးနှုန်းမျှ ရှိပြီး ပျမ်းမျှလူဦးရေ ၂.၇ % မျှ တိုးတက်မှု ရှိပါသည်။

(င) ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာပြင် အနေအထားအရ နွား၊ သိုးနှင့် ဆိတ်များကို လွှတ်ကျောင်းစနစ်ဖြင့် အဓိက မွေးမြူကြပါသည်။