ရည်ရွယ်ချက်

           အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန အနေဖြင့် အောက်ဖေါ်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

(က) အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်သာယာလှပစေရန်။

() ရေ၊ မြေသဘာဝဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရန်။

() ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ အခြေခံသစ်တောထွက်ပစ္စည်း လိုအပ် ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်။

() ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားထာဝစဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေ ရန်။

() သစ်တော၊သစ်ပင်များ၏ တန်ဖိုးနှင့် အနှစ်သာရကို ဒေသနေ ပြည်သူ များ သိရှိနားလည်စေရန်။

() သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက် ပြည်သူလူထု အသိပညာ မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင် ရွက်မှုကို တိုးတက် ရရှိစေရန်။

() ရာသီဥတု မျှတကောင်းမွန်လာခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အထောက် အကူဖြစ်စေရန်။

() သဲကန္တာရဖြစ်ထွန်းမှုကို ကာကွယ်တားဆီးရန်။