၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီ)တွင် မြို့နယ်အလိုက် တည်ထောင်မည့် စိုက်ခင်းတည်နေရာ

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမျိုး အစား

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက် (ဧက)

တည်နေရာ

​ရွှေဘို

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၆၀

ကုန်းကြီးကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၆၉)၊ မအူကျေးရွာ

၁/၂၀၀၉ ကျေးသုံး(၁၁၀)ဧကအတွင်း

ခင်ဉီး

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၇၀

ကုန်းကြီးကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၆၈)၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

၁/၂၀၀၁ ကျေးသုံး(၂၀၀)ဧကအတွင်း

ဝက်လက်

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၅

မအူတောင်(၂)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော၊ ဘုရားလေးကုန်း ကျေးရွာ

ကန့်ဘလူ

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၅

စပါယ်နံ့သာကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ် (၃၀၊၃၁)၊ ညောင်ပင်အိုင်ကျေးရွာ

၁/၂၀၀၆ ကျေးသုံး(၈၅)ဧကအတွင်း

 

 

အခြား

၂/၂၀၂၀

၁၈

ပဇီကြီး-မယ်ဇတောကျေးရွာ ချင်းဆက်လမ်းဘေး

 

 

အခြား

၅/၂၀၂၀

၁၇

စံပယ်နံ့သာကြိုးဝိုင်းအကွက်(၂၈)

​ရေဦး

​ရေဝေ

၁/၂၀၂၀

၇၅

ရွာငယ်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော၊ စောမဲချောင်း ရေဝေရေလဲ

တန့်ဆည်

​ရေဝေ

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

ပေါင်ကတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်(၂၃)၊ စီပတုံးချောင်း

ဒီပဲယင်း

အခြား

၁/၂၀၂၀

၄၀

သစ်ရာအိုက်ကျေးရွာနှင့်ဆည်တော ကျေးရွာကြား

 

 

ကျေးသုံး

၂/၂၀၂၀

၂၅

ဆည်လည်ကျေးရွာအနီး

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

၁၀-ကွက်

၄၉၅

 

မုံရွာ

​တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၁၅၀

ကျောက္ကာ-ရွှေမြင်တင်ကာကွယ်တော၊ ဗောဓိတစ်ထောင်အဆိုပြုသဘာဝ ကြိုးဝိုင်းအတွင်း

​ချောင်းဦး

​တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၅၀

ဗောဓိတစ်ထောင်အဆိုပြု သဘာဝကြိုးဝိုင်းအတွင်း (ဗောဓိတစ်ထောင်တန်း၊ရွှေမြင်တင်)

 

 

​ရေဝေ

၂/၂၀၂၀

၂၅

ဗောဓိတစ်ထောင်အဆိုပြု သဘာဝကြိုးဝိုင်းအတွင်း(နွယ်ခွေဆည်)

၁၀

ဘုတလင်

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၄၀

ဂွေးပင်ကျင်းကျေးရွာအနီးကွင်းအမှတ် (၁၄၁)အတွင်း၊ မြေတောင်ကျင်းကျေးရွာ

၁၁

အရာတော်

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

ရသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊သပြေသာ ကျေးရွာအနီး

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

-ကွက်

၂၉၅

 

၁၂

ဆားလင်းကြီး

အခြား

၁/၂၀၂၀

၂၅

ဖိုလ်ဝင်တောင်ကြိုးဝိုင်း၊ ကိုင်းကျးရွာ

 

 

ကျေးသုံး

၂/၂၀၂၀

၃၀

ဖိုလ်ဝင်တောင်ကြိုးဝိုင်း၊ညောင်ပင်တိုကျေးရွာ

၁၃

ယင်းမာပင်

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၇၀

ဖိုလ်ဝင်တောင်ကြိုးဝိုင်း၊ကောင်းဆင့် ကျေးရွာ

၁၄

ပုလဲ

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၆၅

လဲကန်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၂၆)အတွင်း၊ ဝမ်းဘဲချိုင့်ကျေးရွာ

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

-ကွက်

၁၉၀

 

၁၅

စစ်ကိုင်း

​ရေဝေ

၁/၂၀၂၀

၅၀

ခြေရာတော်ဒေသ၊အောင်စည်ပင်ကျေးရွာအနီး (ဧရာဝတီမြစ်)

၁၆

မြင်းမူ

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၈၀

နတ်ကန်ကွင်းဒေသ၊ကံသာကျေးရွာ၊

ကျေးသုံး၁/၂၀၀၄ (၁၀၀) ဧကအတွင်း (၅၅)ဧကနှင့် ၁/၂၀၁၁(၂၅) ဧက တွင်(၂၅)ဧက

၁၇

မြောင်

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၈

ဆင်ဂေါင်းတောင်ဒေသ၊ကွင်းအမှတ်(၁၈၆)၊လက်ယက် မကျေးရွာ ၊ ကျေးရွာသုံး ၁/၂၀၁၃ (၅၀)ဧကအတွင်း၊

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

-ကွက်

၁၅၈

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၂၂-ကွက်

၁၁၃၈

 

​ပေါက်

တောင်တန်း

 ၁/၂၀၂၀

၁၀၀

တန့်ကြည်တောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၃၃)မှအရှေ့ ကမ်းဖြူသွားလမ်းမြောက်ဘက်)

 

 

​တောင်တန်း

 ၂/၂၀၂၀

၇၀

နတ်ဥယျဉ်ကျေးရွာအရှေ့တောင်ဘက် (၁)ဖာလုံခန့်အကွာ၊တက်မတောင် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

မြိုင်

ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၇၅

အရှေ့ညောင်တွင်းကျေးရွာ၏အနောက်ဘက်၊ (အရှေ့ညောင်တွင်းရွာ)

၁/၂၀၁၁ကျေးသုံးစိုက်ခင်း(၂၀၀)ဧက အတွင်း

​ရေစကြို

ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၅၀

သော်ကဲဘကျေးရွာ၏အရှေ့တောင်ဘက်(၁)ဖာလုံခန့်အကွာ၊ ၁/၂၀၁၁ကျေးသုံး(၁၅၀)ဧကအတွင်း

 

 

အခြား

 ၂/၂၀၂၀

၂၅

ရှင်မတောင်ကြိုးဝိုင်း၊ ကံပေါက်ကျေးရွာ ၏အရွှေတောင် ဘက်(၂)ဖာလုံခန့်အကွာ

ပခုက္ကူ

တောင်တန်း

 ၁/၂၀၂၀

၈၀

တန့်ကြည်တောင်တိုးချဲ့(၃)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော၊ ပခုက္ကူ-ဆိပ်ဖြူ ကားလမ်း (၃၂)မိုင်မှ ဒဲ့ပြားကျေးရွာသွားလမ်း၊ ၁/၂၀၁၉တောင်တန်းစိုက်ခင်း၏ အနောက်ဘက်

​ဆိပ်ဖြူ

ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၂၅

အုံးမှင်ကျေးရွာအရှေ့တောင်ဘက်၊ ကျေးသုံးစိုက်ခင်းအမှတ်၂/၂၀၁၀ အထူးစိုက်ခင်းဟောင်း(၃၀၀)ဧက အတွင်း

 

 

​တောင်တန်း

 ၂/၂၀၂၀

၅၀

ဆိပ်ဖြူ-ပခုက္ကူသွားကားလမ်း အရှေ့ဘက်

 

 

အခြား

၃/၂၀၂၀

၂၅

ဇီးပင်ကြီးရွာနှင့်သံပုရာပင်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းတောင် ဘက်

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း

၉-ကွက်

၅၀၀

 

​ချောက်

ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၂၅

ဆင်ကအဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း၊ သစ်တိုကန်ကျေးရွာ

​ရေနံ ချောင်း

ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၅၀

ရေနံချောင်းမြို့ရှောင်လမ်း မိုင်တိုင် အမှတ်(၆/၁)၏ အနောက်ဘက်(၂) ဖာလုံခန့်အကွာ၊နတ်ကန်ဦးကျေးရွာ---ကာကွယ်တော

နတ် မောက်

​တောင်တန်း

 ၁/၂၀၂၀

၅၀

စိုင်ကောင်းကျေးရွာအနီး(ပချုပ်တောင်)

 

 

​တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၅၀

လျှော်တောင်ကျေးရွာအနီး (လျှော်တောင်)

 

 

အခြား

၃/၂၀၂၀

၂၅

မဂူလကာကွယ်တောအတွင်း၊၃/၂၀၁၉အခြားစိုက်ခင်း(၂၅) ဧက၏တောင်ဘက်

မြို့သစ်

​ရေဝေ

 ၁/၂၀၂၀

၁၀၀

စွန်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၂၅)၊ (စွန်ဆည်)

၁၀

တောင် တွင်းကြီး

ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၅၀

သက္ကယ်ကျင်းကျေးရွာ၏အရှေ့မြောက်ဘက်၊သက္ကယ်ကျင်းရွာ၊၁/၂၀၀၁ ကျေးရွာသုံး(၁၀၀)ဧက အတွင်း

 

 

အခြား

၂/၂၀၂၀

၂၅

သက္ကယ်ကျင်းကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်

၁၁

မကွေး

ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၂၅

မကွေး-ရေနံချောင်း ကားလမ်း မိုင်တိုင် အမှတ် (၃၄၆/၂)၏ အနောက်ဘက်၊ မြေပြာကန်ကျးရွာအရှေ့ဘက်၊ ၁/၂၀၁၁ ကျေးသုံးစိုက်ခင်း (၄၀၀)ဧကအတွင်း

 

 

​ရေဝေ

 ၂/၂၀၂၀

၁၅၀

မကွေး-ရေနံချောင်းကား လမ်းမိုင် တိုင်အမှတ် (၃၄၅/၀)၏ အရှေ့ဘက်၊ အင်ကြင်းကျေးရွာ အရှေ့မြောက်ဘက် (၁)မိုင်အကွာ     (ဒေါင်းနေချောင်း၊ ဂျုတ်ချောင်း)

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

၁၀-ကွက်

၅၅၀

 

၁၂

စလင်း

​ရေဝေ

 ၁/၂၀၂၀

၁၂၀

အေးချမ်းသာကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း၊ ဖလူးကျေးရွာ၏ အနောက် တောင်ဘက်(၂)မိုင်(၄)ဖာလုံခန့်အကွာ (ချောင်းရေတက်ချောင်း)

၁၃

ပွင့်ဖြူ

ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၈၀

မြောင်းဦးကြိုးပြင်အပတောချောင်းဆုံ မြောက်ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက် ၊၁/၂၀၀၈ကျေးရွာသုံး(၃၂၅)ဧကအတွင်း

 

 

အခြား

 ၂/၂၀၂၀

၃၀

မြောင်းဦးကြိုးပြင်အပတောချောင်းဆုံ မြောက်ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက် (၄)မိုင်ခန့်အကွာ

၁၄

မင်းဘူး

​ရေဝေ

 ၁/၂၀၂၀

၅၀

ဆင်ခေါင်း-ဇီးအိုင် ကြိုးပြင်ကာကွယ် တောအတွင်း ၊၂/၂၀၂၀ တောင်တန်း စိုက်ခင်း(၁၀၀)ဧက၏အရှေ့ဘက်(၁)ဖာလုံခန့်အကွာ

 

 

​တောင်တန်း

 ၂/၂၀၂၀

၁၀၀

ဆင်ခေါင်း-ဇီးအိုင်ကြိုးပြင်ကာကွယ် တောအတွင်း၁/၂၀၁၉တောင်တန်း စိုက်ခင်း၏အနောက်တောင်ဘက် (၂)ဖာလုံခန့်အကွာ

၁၅

ငဖဲ

​ရေဝေ

 ၁/၂၀၂၀

၅၀

ပုဂံဂံကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၂)၊ မာန်အောင်ကျေးရွာ၏အရှေ့တောင် ဘက်၊(ရင့်ရှည်ဆည်)

 

 

အခြား

 ၂/၂၀၂၀

၂၀

ပုဂံဂံကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၂)၊ မာန်အောင်ကျေးရွာ၏အရှေ့တောင် ဘက်၊(စည်သာကျေးရွာ)

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

-ကွက်

၄၅၀

 

၁၆

မင်းလှ

​ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၃၀

လယ်လှကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်(၁)မိုင် ခန့်အကွာ၊(လယ်လှရွာ)၁/၂၀၀၈ ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း (၃၀၀)ဧက အတွင်း

 

 

​ရေဝေ

 ၂/၂၀၂၀

၅၀

လယ်လှကျေးရွာမှ(၂)မိုင်ခန့်အကွာ၊ စာသင်မြောင်ချောင်း၏တောင်ဘက်  စာသင်မြောင်ချောင်း)

၁၇

ဆင်ပေါင်ဝဲ

အခြား

 ၁/၂၀၂၀

၂၅

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း၊ကိုးပင်-သာဂရလမ်း မိုင်တိုင် ၉၂/၀မှ ၉၂/၁ ဝဲဘက်

 

 

အခြား

 ၂/၂၀၂၀

၂၅

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း၊ကိုးပင်-သာဂရလမ်း မိုင်တိုင် ၈၉/၆မှ ၉၀/၀ ဝဲဘက်

၁၈

​အောင်လံ

​ကျေးသုံး

၁ /၂၀၂၀

၄၀

ဇောင်းလျားကျင်းကျေးရွာ၏တောင်ဘက်(၁)မိုင်ခန့်အကွာ

(ဇောင်းလျားကျင်းကျေးရွာ)

၁၉

သရက်

​ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

သရက်-ကံမကားလမ်းမိုင်တိုင်အမှတ် ၁၃/၅မိုင်၏ အနောက်ဘက်(၂)ဖာလုံ၊ ၁/၂၀၁၀ ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း (၂၀၀)ဧကအတွင်း

 

 

​ရေဝေ

 ၂/၂၀၂၀

၅၀

သရက်-ကံမကားလမ်းမိုင်တိုင်အမှတ် ၇/၀မိုင်အနီး စက်တောင်ကြိုးပြင်

၂၀

မင်းတုန်း

​ရေဝေ

 ၁/၂၀၂၀

၇၀

မီးဘောက်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၁၇)၊              (ဇီးပုံချောင်းနှင့် ပနီချောင်း)

၂၁

ကံမ

​ရေဝေ

 ၁/၂၀၂၀

၆၀

သာဇီအတက်ကြီး၊ကြိုးပြင်ကာကွယ် တောအကွက်အမှတ် (၉၄၊ ၉၅) (ငဝက်ချောင်း၊မဒေးချောင်း)

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

-ကွက်

၄၀၀

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၃၅-ကွက်

၁၉၀၀

 

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမျိုး အစား

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက် (ဧက)

တည်နေရာ

​ကျောက်ဆည်

​ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၅

ရဒါန်းချောင်းဆုံကြိုးဝိုင်းအကွက်(၁၇)၊ချောင်းဆုံကျေးရွာ၊၁/၂၀၀၅ကျေးသုံး (၅၀)ဧကအတွင်း

 

 

​တောင်တန်း

 ၂/၂၀၂၀

၄၅

ရဒါန်းချောင်းဆုံကြိုးဝိုင်းအကွက် (၁၇၊၁၈)၊(မြို့ကြီးတောင်)

 

 

အခြား

၃/၂၀၂၀

၃၅

ရဒါန်းချောင်းဆုံကြိုးဝိုင်းအကွက်(၁၇)၊ချောင်းဆုံကျေးရွာ၊ ရေသရောက်ရွာ

မြစ်သား

​ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

ရွှေမင်းဝံအဆိုပြုကာကွယ်တောအတွင်း၊မယ်ညိုကျေးရွာ၊၂/၂၀၁၃ကျေးသုံး စိုက်ခင်း(၁၃) အတွင်း (၁၃)ဧကပြန်စိုက်

 

 

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၆၀

ရွှေမင်းဝံအဆိုပြုကာကွယ်တောအတွင်း၊ (ပတ္တမြားတောင်တန်း)

တံတားဦး

​ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

ဆေးခင်းကြီးကြိုးပြင် ၊ရုန်းတောကျေးရွာ

 

 

​တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၂၀

ဆေးခင်းကြီးကြိုးပြင်ကာကွယ်တော၊ လေသာတောင်တန်း

 

 

အခြား

၃/၂၀၂၀

၄၀

ဆေးခင်းကြီးကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

-ကွက်

၃၂၅

 

မြင်းခြံ

​ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၂၀

ကုကဲတောင်ကာကွယ်တော(ရွာသာယာကျေးရွာ)

 

 

​ရေဝေ

 ၂/၂၀၂၀

၅၀

ဆားခါးကျေးရွာအနီး(မြနန္ဒာကန်)

နွားထိုးကြီး

​ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၄၅

မင်းစုံတောင်အပတော(မြတောင် ကျေးရွာ)၁/၂၀၀၄ကျေးသုံး(၈၀) ဧကအတွင်း (၄၅)ဧကပြန်စိုက်

 

 

ကျေးသုံး

 ၂/၂၀၂၀

၅၀

မင်းစုံတောင်အပတော(မြတောင် ကျေးရွာ) ၂/၂၀၁၁ ကျေးသုံး (၁၀၀) ဧကအနက် (၅၀)ဧကပြန်စိုက်

​တောင်သာ

ကျေးသုံး

 ၁/၂၀၂၀

၄၀

ရွှေစည်ကြီးကျေးရွာအနီးကြိုးပြင်တော(ရွှေစည်ကြီးရွာ) ၄/၂၀၀၈ကျေးသုံး(၄၀)ဧကပြန်စိုက်

 

 

​တောင်တန်း

 ၂/၂၀၂၀

၇၅

တောင်ဖီလာကြိုးဝိုင်းအကွက် အမှတ်(၄)(တောင်ဖီလာတောင်တန်း)

ငါန်းဇွန်

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

ရွှေတောင်အဆိုပြုကာကွယ်တော (ရွှေတောင်ရွာ)၁/၂၀၁၁ ကျေးသုံး (၂၅)ဧကပြန်စိုက်

 

 

​တောင်တန်း

 ၂/၂၀၂၀

၂၅

ရွှေတောင်အဆိုပြုကာကွယ်တော (ရွှေတောင်)

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

-ကွက်

၃၃၅

 

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမျိုး အစား

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက် (ဧက)

တည်နေရာ

​ညောင်ဦး

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

ကမ္မကျေးရွာမြောက်ဘက်၊ ငါ့သရောက်မြို့၊(ကမ္မရွာ) ၁/၂၀၁၀ကျေးသုံး (၂၀၀)ဧကအနက် (၅၀)ဧကပြန်စိုက်

 

 

​ရေဝေ

၂/၂၀၂၀

၅၀

တောပြားရွာအရှေ့ဘက်(၂)မိုင်အကွာ၊ငါ့သရောက်မြို့ (ပျဉ်းပင်ဆည်)

 

 

​တောင်တန်း

၃/၂၀၂၀

၄၅

တက်မကျေးရွာအုပ်စု၊သပွတ်စုရွာ (ကပြုတ်တောင်တန်း)

 

 

​တောင်တန်း

၄/၂၀၂၀

၃၀

သဲပြင်တောကျေးရွာအနီး၊ရွှေနတ်တောင်ဧရိယာ (ရွှေနတ်တောင်)

ကျောက် ပန်း

တောင်း

​ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

ဘုရားကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊အင်ပင်စမ်းရွာ၏အရှေ့မြောက်ဘက် (၁)မိုင်ခန့်အကွာ(အင်ပင်စမ်းရွာ)

 

 

​ရေဝေ

၂/၂၀၂၀

၅၀

ဘုရားကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ဘုရားကြီးရွာ၏အနောက်တောင်ဘက် (၃)ဖာလုံခန့်အကွာ (ပင်းချောင်း)

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

-ကွက်

၃၂၅

 

၁၀

မိတ္တီလာ

​ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

မုန်တိုင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၄၊၅)(လဲတောရွာ) ၂/၂၀၀၉ကျေးသုံး (၁၀၀)ဧကအနက် (၃၀)ဧကပြန်စိုက်

 

 

ကျေးသုံး

၂/၂၀၂၀

၇၀

ဖလံကျင်းကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃) (ဆပ်ပြာကျင်းရွာ)၁/၂၀၁၃ကျေးသုံး (၁၀၀)ဧကအနက် (၇၀) ဧကပြန်စိုက်

 

 

အခြား

၃/၂၀၂၀

၂၅

ကုန်းတန်းကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၄)၊ (ကုန်းတန်းကြိုးဝိုင်းသဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရး)

၁၁

သာစည်

ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၁၉) (စိုက်ပျိုးရေးရွာ) ၁/၂၀၁၁ကျေးသုံး(၁၀၀)ဧကပြန်စိုက်

 

 

​ရေဝေ

၂/၂၀၂၀

၅၀

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ် (၂၇၊၂၉) (ဖလံကျပ်ဆည်)

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

-ကွက် 

၂၇၅

 

၁၂

ရမည်းသင်း

​ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

ကျီးနီကန်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော (ဘွတ်ကျေးရွာ) ၁/၂၀၁၃ ကျေးသုံး (၁၀၀)ဧကပြန်စိုက်

 

 

​ရေဝေ

၂/၂၀၂၀

၅၀

ကျီးနီကန်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော (ကျီးနီကန်ဆည်)

၁၃

ပျော်ဘွယ်

​ကျေးသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၄၀

မင်းသားကြီးဆည်ကြိုးပြင်ကာကွယ် တော(မကျီးကုန်းရွာ)၁/၂၀၁၀ ကျေးသုံး(၃၀၀)ဧကအနက် (၁၄၀)ဧကပြန်စိုက်

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

-ကွက်

၂၉၀

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၃၀-ကွက်

၁၅၅၀

 

စိမ်းစိုချုပ်

၈၇-ကွက်

၄၅၈၈