၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီ)တွင် စိုက်ခင်းများအတွင်း ထည့်သွင်း စိုက်ပျိုးမည့် ဝါး စိုက်ခင်းများစာရင်း

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမျိုးအစား

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက်ခင်းဧက

ဝါးစိုက် ခင်းဧက

ရွှေဘို

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၆၀

ခင်ဦး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၇၀

ဝက်လက်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၅

ကန့်ဘလူ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၅

ရေဦး

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၇၅

တန့်ဆည်

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

ဒီပဲယင်း

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၂၅

 

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

 

၇-ကွက်

 

၂၂

မုံရွာ

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၁၅၀

ချောင်းဦး

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၂၅

၁၀

ဘုတလင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၄၀

၁၁

အရာတော်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

 

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

 

၄-ကွက်

 

၁၂

ဆားလင်းကြီး

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၃၀

၁၃

ယင်းမာပင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၇၀

၁၄

ပုလဲ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၆၅

 

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

၃-ကွက်

 

၁၅

မြင်းမူ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၈၀

 

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

 

၁-ကွက်

 

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၅-ကွက်

 

၃၇

၁၆

ပေါက်

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

 

 

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၇၀

၁၇

မြိုင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၇၅

၁၈

ရေစကြို

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

၁၉

ပခုက္ကူ

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၈၀

၂၀

ဆိပ်ဖြူ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၅

 

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း

 

၆-ကွက်

 ၂၁

နတ်မောက်

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၅၀

၂၂

မြို့သစ်

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

၂၃

တောင်တွင်းကြီး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

 

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

 

၃-ကွက်

 

၂၄

စလင်း

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၁၂၀

၂၅

ပွင့်ဖြူ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၈၀

၂၆

မင်းဘူး

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၁၀၀

၂၇

ငဖဲ

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၅၀

 

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

 

၄-ကွက်

 

၂၈

မင်းလှ

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၂၉

ဆင်ပေါင်ဝဲ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၄၀

၃၀

အောင်လံ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

၃၁

သရက်

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၃၂

မင်းတုန်း

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၇၀

၃၃

ကံမ

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၆၀

 

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

 

၆-ကွက်

 

၁၀

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၉-ကွက်

 

၃၀

၃၄

ကျောက်ဆည်

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၄၅

၃၅

မြစ်သား

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၆၀

၃၆

တံတားဦး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

 

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

 

၃-ကွက်

 

၃၇

မြင်းခြံ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

     ၂၀

 

 

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၃၈

နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၄၅

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၅၀

၃၉

တောင်သာ

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၇၅

၄၀

ငါန်းဇွန်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

 

 

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၂၅

 

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

 

၇-ကွက်

 

၄၁

ညောင်ဦး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

 

 

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၄၂

ကျောက်ပန်းတောင်း

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

 

၃-ကွက်

 

၄၃

မိတ္ထီလာ

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၇၀

၄၄

သာစည်

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

 

၂-ကွက်

 

၄၅

ရမည်းသင်း

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၄၆

ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၄၀

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

 

၂-ကွက်

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၇-ကွက်

 

၂၆

စိမ်း/စိုပေါင်း

 

၅၁-ကွက်

 

၉၃